GNOME utvecklingscenter

Välkommen till GNOME:s utvecklarcenter! Här kommer du att hitta alla information som du behöver för att skapa fantastisk programvara med GNOME-teknologier.

Dokumentationsöversikt för programutveckling

Guide för GNOME-plattformen och dess bibliotek för utvecklare.

Riktlinjer för mänskliga gränssnitt

Råd och riktlinjer om hur man designar effektiva gränssnitt med GTK+.

Guider

Ett växande urval av utvecklingsguider om vanliga ämnen.

API-referens

Fullständig API-referensdokumentation för GNOME-bibliotek, inklusive GTK+.